Bodypainting - MiKim FX Art Studio

Ga naar de inhoud
MIKIMFX ACADEMY OP DIVERSE LOCATIES

CURSUS BODYPAINTING

 CoVid-19 Maatregelen
Net als alle erkende cursussen valt ook onderstaande onder de strenge maatregelen van de veiligheidsinstanties en beroepsfederaties. Gelieve deze maatregelen strikt op te volgen. Bij het niet navolgen kan de docent de cursist
onmiddellijk uit de groep verwijderen zonder terugbetaling van de gemiste lessen.

Lees daarom zeker ook: ‘CoVid-19 maatregelen ivm cursussen!’ volledig door

BELANGRIJK!!! Cursisten dienen voor een model te zorgen om te kunnen oefenen. Doch dienen model nooit (volledig) uit de kleren te gaan. Bikini, korte short, bh etc. zijn toegelaten.

Lichaamsbeschildering en body-art zijn begrippen waarmee vele culturen zijn grootgebracht en één van de vele creatieve bezigheden doorheen de eeuwen. De hieruit voortvloeiende term ‘Bodypainting’ staat dan gekend als erotisch begrip.

Lichaamsdecoratie en –grime echter zijn afgeleide termen voor de ‘kunstvorm’ van het opmaken van delen van het lichaam tot een volledig lichaam voor fashion- en modeshows, toneel, reclame, campagnes, fotografie, evenementen, stoeten, hostessen bij beurzen en bedrijfsopeningen tot kunstmakeup en streekgebonden moderne maquillage. Heel dikwijls ook een mix van voorgenoemde acties waarin Lichaamsdecoratie en –grime een extra verbluffende eyecatcher bieden aan het geheel.

Lichaamsdecoratie en –grime hebben niks met erotiek te maken zoals bij bodypainting heel dikwijls wordt gedacht. Bij lichaamsdecoratie en –grime wordt gewerkt vanuit het concept van de klant en zijn campagne. Van maquillage naar arm uitlopend of gedeeltelijk over het lichaam. Het samenbrengen van kledij over de nog zichtbare gedeelten van het lichaam dmv kleur. Bedrijfs- en productlogos verwerken op het lichaam, in achtergrond brengen van het model tot creatie van een nieuw figuur voor (straat)theater (vb. levend standbeeld of dieren), dansers en danseressen opmaken op hun bodysuit, ….

In deze cursus wordt het lichaam geëerd voor de campagne/aktie/show met wederzijds respect en in synergie met elkaar. Uw klant is hier de belangrijkste factor en hierdoor wordt ‘naakt’ heel dikwijls een begrip dat uw klant z’n naam kan schaden. Daardoor wordt in deze initiatiecursus Lichaamsdecoratie en –grime een duidelijke doelstelling naar voor gebracht om een persoonlijk eyecatcher te creëren met de ‘high standing’ en succes voor uw klant en z’n campagne.

Lesprogramma:

  1. plaatsen van lichaamsdecoratie en –grime in de doelgroepen,
  2. modelkeuze en –studie,
  3. voorstelling van de producten en materialen, gebruik en onderhoud,
  4. algemene hygiëne, belangrijkste huidaandoeningen,
  5. werken met kleuren,
  6. moderne spons- en penseeltechnieken, marmeren, sjabloneren van logos,
  7. ontwikkelen van kleine hulpmaterialen die op een lichaam kunnen worden verwerkt (vb. pluimen, steentjes, …),
  8. lichaamsmorfologie, benadering van het lichaam, deel per deel in praktijkoefeningen,
  9. verwijderen van de producten,

Voor een vrijblijvende info, contacteer ons: klik hier!

EN NATUURLIJK OOK:Tel: 0033/(0)6 63 25 44 10 (Fr)
Tel: 0032/(0)486 49 56 64 (Nl/Eng)
www.mikimfx.academy
Mikimfx Academy
Terug naar de inhoud